• BIST 98.455
  • Altın 219,530
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • İzmir 13 °C
  • Manisa 13 °C
  • Balıkesir 14 °C

Aliağa Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi, mayıs ayı olağan meclisi 8 Mayıs Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

ALİAĞA BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi, mayıs ayı olağan meclisi 8 Mayıs Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 15 madde yer alıyor. 

3 Nisan 2018 ve 6 Nisan 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantının gündeminde şu maddeler yer alacak;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER
1-  Yukarı Şakran Mahallesinde bulunan 235 nolu ve 237 nolu Hasan Mızrak'a ait parseller, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yolda kaldığından, mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait uygun parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

2- Aliağa Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarih ve 29 sayılı kararının; Yeni Mahalle'de, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanında ve Remzi Çakır adına, 2981 Sayılı Yasaya göre düzenlenmiş tapu tahsis belgesindeki yapı ve kullandığı alanın bedeline karşılık, mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Yeni Mahalle, 127 ada, 13 numaralı parsel ile 412 ada, 15 numaralı parselde bulunan B Blok 4 numaralı meskenin, 25.12.2017 tarihli Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda belirlenen bedeller üzerinden verilmesi şeklinde düzeltilmesi hususunun görüşülmesi.

3- Aliağa Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 86 sayılı kararıyla oluşturulan ve görev süresi dolan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun devamına karar verilmesi halinde 5 adet üye seçiminin yapılarak, görev süresinin 1 yılı geçmemek üzere belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4- 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin" Madde 29 gereği; Yeni Şakran Mahallesi ile ilgili İçkili Yer Bölgesi çalışması yapılması hususunun görüşülmesi.

5- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine; 02.01.2018 tarih ve 12 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 5.Derece Mimar kadrosunun 5.Derece Mühendis kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan 2 sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

6- 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

7- Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketinin Kurucularından olan Bağ-Kent Sağlık Eğitim Kültür Sanat Sosyal Hizmet Turizm İnşaat Gıda Tarım Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne ait 1 paya karşılık 55.000,00 TL'si bedelli sermayenin Aliağa Belediyesi tarafından hisse devri sözleşmesi ile devralınması ve Bağ-Kent Sağlık Eğitim Kültür Sanat Sosyal Hizmet Turizm İnşaat Gıda Tarım Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nde bulunan 3 paya karşılık 3.000,00 TL'si bedelli sermayemizin şirketimiz tarafından hisse devri sözleşmesi ile devredilmesi hususlarının görüşülmesi.

8- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.03.2018 tarih ve 61 sayılı kararıyla tahsis edilen Sağlık Hizmetleri Sınıfı 5.Derece Veteriner Hekim kadrosuna karşılık; Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Mezunu Mustafa Güçlü, Belediyemizde tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacağından, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2018 tarih ve 63107535-010-06-02-(115708-184)-376 sayılı genelgesi gereğince, 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

9- Aliağa Belediye Meclisi’nin 05.10.2017 tarih ve 2017/301 sayılı kararında 2018 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarifesinin 15. sırasında mevcut "Rölöveli Aplikasyon (kaçak ve ruhsata aykırı yapıların projesine ve imar durumuna uygunluğunun tespiti amacıyla arsa üzerinde yapılan her türlü ölçüm ve çizim ile durum tespitinin yapılması (beher m2 için) " maddesine, "Kaçak ruhsata aykırı ve ruhsatlı ... " ibaresinin eklenmesi için meclis kararı alınması hususunun görüşülmesi.

10- İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Mahallesi, Köycivarı mevkiinin 1/1000'lik uygulama imar plan teklifinin görüşülmesi.

11- Aliağa Belediyesi'nin hissedar olduğu Çaltılıdere Mahallesi, Köy Civarı Mevkiinde 140.250,00 metrekare alana sahip 1009 parselde Aliağa Belediyesi'nin 45.362,96 metrekare hissesi bulunmakta olup, Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/408 Esas Sayılı dosyasında Aliağa Belediyesi ve hissedarları arasında davalı olması sebebiyle, Belediyenin işbu dava konusunun, Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (h) bendi uyarınca çözümlenmesi için Belediye Encümeni'nin tasarrufuna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

12- Aliağa Belediyesi'nin hissedar olduğu Çaltılıdere Mahallesi, Akçalimanı Mevkiinde 343.760,26 metrekare alana sahip 1031 parselde Aliağa Belediyesi'nin 335.784,49 metrekare hissesi bulunmakta ve 1.Derece Arkeolojik Sit alanında kalmakta olup, Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2018/68 Esas Sayılı dosyasında, Aliağa Belediyesi ve hissedarı arasında davalı olması sebebiyle Belediyenin işbu dava konusunun, Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (h) bendi uyarınca çözümlenmesi için Belediye Encümeni'nin tasarrufuna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

13-Aliağa Belediyesi’nin Bozköy Mahallesi 212 parselde 35.500,00 m2, Bozköy Mahallesi 1455 parselde 9.684,00 m2, Bozköy Mahallesi 937 parselde 5.015,00 m2, Bozköy Mahallesi 11 ada, 1 parselde 13.028,00 m2 miktarındaki taşınmazları ve Çaltılıdere Mahallesi Köycivarı mevkii'nde 217.147,18 m2 alana sahip 1035 parselde bulunan Aliağa Belediyesi’nin 216.147,18 m2 hissesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümleri gereğince tasarrufu hususunda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
14- Bosna Hersek Bihaç Belediyesinin 01.05.2018 tarihli yazısına istinaden Bosna Hersek Bihaç Belediyesi ile Aliağa Belediyesi'nin kardeş Belediye olması hususunun görüşülmesi

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nce Samurlu Mahallesi’nde yapılacak olan 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları için 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 3.maddesi gereğince 6 adet bilirkişi seçilmesi hususunda adları belirlenen yönetmelikteki şartları taşıyan kişilerin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. // EGE BASIN GRUBU

aliaga-belediye-baskani-serkan-acar-003.jpg

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 16 14